Brana Caprelor, Bucegi

Traseu: Cabana Diham (1320 m) - Pichetul Rosu - La Prepeleac (1800 m) - (Bucsoiu fara varf) - Brana Caprelor - Cabana Malaiesti (1720 m) - Traseul Take Ionescu - La Prepeleac (1800 m) - Pichetul Rosu - Cabana Diham (1320 m) Marcaj: Punct Rosu (PR) + Triunghi [...]